Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai 10. klasē izvēlētajā Rīgas izglītības iestādē, kura kā uzņemšanas kritēriju noteikusi kombinēto iestājpārbaudījumu.
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti skolu nosaukumu un darba kodu secībā tiks publicēti sadaļā [REZULTĀTI].
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti uz brīvajām vietām darba kodu secībā tiks publicēti sadaļā [REZULTĀTI 18.08].
Lai iestātos ir jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā(-ās) vidusskolā(-ās) atbilstoši vidusskolas (-u) uzņemšanas prasībām.
Dokumentu iesniegšana notiek katras vidusskolas noteiktajā termiņā, skatīt skolu mājas lapās.

Papildinformācija pieejama Rīgas vidusskolu tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informācija atjaunota: 8/19/2021, 6:17:22 AM