Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai 10. klasē izvēlētajā Rīgas izglītības iestādē, kura kā uzņemšanas kritēriju noteikusi kombinēto iestājpārbaudījumu.
Provizoriski 14.06.2021. plkst. 14:00 līdz 15:00 – apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti darba kodu secībā tiks publicēti sadaļā rezultāti.
Līdz 16.06.2021. ir jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā(-ās) vidusskolā(-ās) atbilstoši vidusskolas (-u) uzņemšanas prasībām.
Līdz 18.06.2021. vidusskolas paziņo konkursa rezultātus - tīmekļa vietnēs publicē pretendentu kodētu sarakstu.
Dokumentu iesniegšana notiek katras vidusskolas noteiktajā termiņā, skatīt skolu mājas lapās.

Papildinformācija pieejama Rīgas vidusskolu tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informācija atjaunota: 6/16/2021, 7:29:03 AM